50 Jaar rijwielhandelaar

Hier een stukje uit "De achtste steen" - Jaargang 36, Nr. 8 Blz. 3